Scholierenongevallenverzekering: zin of onzin?

Een scholieren ongevallenverzekering wordt vaak gebracht als een stukje extra zekerheid, aangezien een ongeval, ook voor scholieren, vaak in een klein hoekje zit. Maar hoe noodzakelijk is deze speciale verzekering eigenlijk? 

Vaak wordt de scholieren ongevallenverzekering afgesloten door scholen zelf, die op hun beurt dan weer de kosten van de verzekering doorschuiven naar de ouders. Deze verzekering dekt meestal:

  • schade van ongevallen tijdens schooluren en tijdens de reis van huis naar school
  • schade van ongevallen tijdens stagewerkzaamheden
  • diefstal of schade aan kleding of eigendommen (zoals laptops en telefoons) van kinderen tijdens het verblijf op school

Qua inhoud is er helemaal niets mis met deze verzekering, maar er is wel vaak sprake van oververzekering. Veelal is de schade in dergelijke ongevallen namelijk al gedekt via een gezinsongevallenverzekering (zoals wij vergelijken op deze website), zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of inboedelverzekering. Deze extra verzekering wordt daarmee zo goed als overbodig en werd door de consumentenbond dan ook bestempeld als onzinnige verzekering. In veel gevallen weten ouders echter niet dat zij hieraan meebetalen, aangezien de kosten verwerkt zijn in het schoolgeld. Wellicht een goed moment om daar op school eens een balletje over op te werpen?

5/5 - (1 stemmen)